Kom och träna PreSeason

Kom och träna PreSeason till Aw Arena direkt efter Katternö Ice Camp!

OBS! Insällt på grund av för få deltagare!

Tre veckor PreSeason träningar med start 24.7 för alla intresserade
juniorer i nejden. En träningsgrupp, födda 05-03.
Två 1,5h ispass plus en fysträning i veckan.
Måndagar samling kl.14.00, på is kl.15.00 till
16.30.
Onsdag samling kl.14.00, på is kl.15.00 till
16.30.

Deltagaravgift 50€

Anmälning!

Mera information Keijo Mäkitalo 044 5674850 eller

Extra information

IFK Facebook