Jakobstadsnejdens ishockeyfond

Jakobstadsnejdens ishockeyfonds-ansökningsblanketter publicerade på våra hemsidor

Nu är det möjligt att ansöka om stipendier från Jakobstadsnejdens ishockeyfond.

Fondens mål är att understöda ishockeyspelare i Jakobstadsnejden med hjälp av  bidrag i två olika kategorier. Stipendiekategori #1 grundar sig på talang och stipendiekategori #2 grundar sig på sociala/ekonomiska kriterier. Fonden utbetalar årligen 1000 euro jämt fördelade i de båda kategorierna.

Stipendieansökningarna behandlas av ishockeyfondens styrelse. Styrelsen består av ordförande Fredrik Norrena samt styrelsemedlemmarna och tillika föreningsrepresentanterna Sofia Winberg (Jeppis Hockey Junior), Mats Lassén (Muik Hockey) ja Robert Kronlund (IFK Lepplax).

Tilläggsinformation gällande stipendieansökningarna fås av styrelsemedlemmarna samt av ordförande Fredrik Norrena, se kontaktuppgifter nedan.

Ansökningarna behandlas konfidentiellt av styrelsen. Den mottagna informationen används endast i samband med att ansökningarna behandlas.

Barn från samma hushåll fyller endast i en gemensam blankett.

Ansökningarna skall vara oss tillhanda årligen senast den 31.5 klockan 16.00.

Ansökningarna postas eller inlämnas till IFK Lepplax kontor. Robert Kronlund markeras som mottagare. Märk kuvertet ”Jakobstadsnejdens ishockeyfond”. 

Stipendiemottagarna meddelas personligen senast 31.7.

xxx

Postadress:

IFK Lepplax / Robert Kronlund

Sursikgränd 2
68910 Bennäs

Kontaktuppgifter till fondens styrelse:

Sofia Winberg, puh. 040-5200593
Mats Lassén, puh.044-7815442
Robert Kronlund, puh. 050-5274130 eller
Fredrik Norrena, puh. 050-5983073 eller

Extra information

IFK Facebook