TEAM IFK LEPPLAX STYRELSE 2018 - 2019

 
Kenneth Finnholm Ordförande 050 3056792 
Anders Brännbacka Vise ordf.
Stefan Ketola medlem
Magnus Östman medlem           
Magnus Lassfolk medlem             
Åsa Kronlund medlem
Kaj Ahlqvist medlem
Marjo Karlsson suppleant         
Anne-Marie Sundqvist suppleant
Linda Hattar
Juniorsektons ordf.               
Peter Kerbs Kassör utanför styrelsen              040 0867333

Extra information